Chính sách về xử lí khiếu nại

Điều khoản về xử lí khiếu nại 

Khi khách hàng gọi điện khiếu nại tới Cơ Khí Bảo Anh trong quá trình sử dụng các sản phẩm dịch vụ của công ty. Chúng tôi sẽ tiến hành tiếp nhận khiếu nại.

Thời gian giải quyết khiếu nại trong vòng 5 ngày làm việc (tính từ ngày tiếp nhận đơn khiếu nại)

Để được bảo hành về sản phẩm, khách hàng liên hệ theo số hotline: 0928.02.3333